Pernštejnové na Pardubicku a kostel sv. Bartoloměje

Klub přátel Pardubicka vydal druhé vydání publikaci pardubického historika PhDr. Jiřího Kotyka s názvem „Pernštejnové na Pardubicku a kostel sv. Bartoloměje“.

Na 66-ti stranách zde čtenáři naleznou informace nejen o čtyřech pernštejnským majitelích pardubického panství, ale také popis kostela sv. Bartoloměje, který je pohřebištěm Vojtěcha z Pernštejna. Publikace se dále věnuje archeologickému průzkumu kostela, který probíhal v polovině devadesátých let 20. století. Popis průzkumu je doplněn množstvím dobových dokumentů, ale i fotografií.

Druhé doplněné vydání publikace pak navíc nabízí zprávu o průzkumu hrobky Vojtěcha z Pernštejna, který probíhal v letech 2019-2020. Vše doplňují fotografie nejen interiéru kostela, ale také interiérů hrobek.

Rozsah publikace je 82 stran.