Pernštejnské ženy se usadily i na zámku v Nelahozevsi

Další verze výstavy Pernštejnské ženy a Evropa, která vznikla v rámci programu 500 let renesance ve východních Čechách, byla otevřena na zámku v Nelahozevsi. Panely podle autorů Tomáše Libánka a Pavla Marka připravilo Východočeské muzeum v Pardubicích a doplňují je nové ukázky dobových oděvů od Martiny Hřibové.

„Průsečíkem pardubických Pernštejnů a rodu Lobkowiczů, kterým zámek stále patří, byla Polyxena, pravnučka Viléma z Pernštejna. Tato dcera Vratislava z Pernštejna a španělské šlechtičny Marie Manrique de Lara se nejprve provdala za postaršího Viléma z Rožmberka a po ovdovění pak v roce 1603 za Zdeňka Vojtěcha Popela, prvního knížete z Lobkowicz.  Inspirací pro výstavu Pernštejnské ženy a Evropa byly právě dochované dopisy Polyxeny a jejích sester provdaných do různých míst Evropy. I proto jsme rádi, že další verze výstavy je nyní k vidění na lobkowiczkém zámku v Nelahozevsi, kde je také vystavena část rodových uměleckých sbírek,“ uvedl na vernisáži výstavy náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

R. Línek představuje manželům Lobkowiczovým publikaci 500 let renesance ve východních Čechách

Ženy spojené s českým šlechtickým rodem Pernštejnů vytvořily sňatky s významnými evropskými rody příbuzenskou síť, která na počátku 17. století neměla obdoby a rozprostírala se od Madridu přes Neapol až po Prahu. „Celkem patnáct originálně zpracovaných panelů, z nichž některé obsahují interaktivní prvky, nabízí návštěvníkům jedinečný vhled do této mozaiky a vysvětluje jim, jaký měly pernštejnské ženy vliv na evropskou politiku, kulturu ale třeba také módu či stravovací zvyky u šlechtických dvorů. Vzhledem k tomu, že právě španělská oděvní móda pro ně byla silným poutem, které je navzájem spojovalo, dostaly v rámci výstavy velký prostor také kopie dobových oděvů. Vystavené ošacení názorně přiblíží návštěvníkům trendy v oblékání šlechty převážně v druhé polovině 16. století,“ řekl Tomáš Libánek. Výstavu doplňují moderní šperky od studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni inspirované lobkowiczkými sbírkami.

Výstava v Nelahozevsi má stejný základ, jako ta ve Východočeském muzeu na Zámku Pardubice, jen jiné aranžmá v dobových prostorách a jiné repliky dobových oděvů. Pardubicích uvidíte například šaty Jany z Pernštejna nebo šaty Anny Habsburské (sestry Rufolfa II.) pro běžný den, v Nelahozevsi zase třeba velmi zdobné šaty Anny Habsburské pro slavnostní příležitosti a řadu dalších.

Renesanční zámek v Nelahozevsi je příjemným výletním cílem. Byl postaven v 16. století, v roce 1623 připadl Polyxeně z Lobkovicz. Rod ovšem převážně  sídlil v nedaleké Roudnici nad Labem nebo ve Vídni.

Výstava Pernštejnské ženy a Evropa zde potrvá do konce srpna 2021. Poté se objeví i na dalších místech spojených s příslušníky rodu Pernštejnů.