Pernštejnský objev na Kunětické hoře

Při druhé etapě rekonstrukce hradu Kunětická hora byla při snímání omítek objevena kresba zámku s řadou věží. „Jedná se o takzvané rudkové graffiti, tedy spontánně vzniklou kresbu nebo nápis spíše laického autora (obyvatele či návštěvníka). Graffiti jsou nejčastější v 15. a 16. století (například Pernštejn, Bečov, Třeboň), do tohoto období je datovatelná i tato kresba. Je na nejstarší omítce společné i se sklípkovou klenbou z období přibližně 1490-1521. Je však umístěna na druhé nátěrové vrstvě, a je tedy nutné předpokládat jistý časový odstup. Osobně bych vznik odhadl na období 1530-1560, tedy ještě za Pernštejnů. Je pravděpodobné, že se skutečně jedná o schematickou kresbu zámku v Pardubicích, který je z tohoto okna přímo viditelný. Výhledově počítáme s podrobnějším rozborem kresby,“ napsal nám k nálezu umělecký historik Bohdan Šeda.