Reprodukce obrazu Viléma z Pernštejna od akademického malíře Petra Nikla

Vilém z Pernštejna (1437-1521). Významná osobnost českých dějin jagellonské doby. Příslušník starého moravského šlechtického rodu, který od mládí působil jako vojevůdce na bojištích střední Evropy a jako podnikatel ve finančním sektoru. Zastával významné politické funkce, díky kterým dlouhodobě pozitivně ovlivňoval vývoj právního systému v českých zemích. Zásadním způsobem se zasloužil o prosazení náboženské tolerance, jaká neměla v tehdejší Evropě obdobu. Byl také průkopníkem moderních podnikatelských aktivit a nejvýznamnějším stavitelem rybničních systémů. Jako svoje hlavní sídlo si od roku 1491 budoval zámek a město Pardubice jako velkorysý residenční a fortifikační stavební projekt přelomu pozdní gotiky a rané renesance. Položil základ ekonomické prosperity města.