Vilémova truhla

Organizátoři programu 500 let renesance ve východních Čechách připravili cestovatelskou soutěž s názvem Naplň Vilémovu truhlu. Probíhat bude od začátku května do konce září na 15 místech kraje prostřednictvím venkovních výstavních panelů věnovaných Vilému z Pernštejna a počátkům renesance. Více se dočtete hned po jejím spuštění v samostatné rubrice na tomto webu. Ale pojďme k samotné truhle, která skutečně existuje, je přes 500 let stará a při vzácných příležitostech je dokonce k vidění na pardubickém zámku.

„Je to vlastně jediná dochovaná součást pozdně gotického mobiliáře pardubického zámku. Truhla sloužila jako důmyslný středověký trezor uchovávající nejvýznamnější listiny, smlouvy, zlato a cennosti, vždyť několik generací Pernštejnů patřilo k nejbohatším rodům u nás,“ říká za organizátory Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje.

Truhla je sice prázdná, ale i tak je velmi cenná.  Odborníci ji měli možnost detailně prozkoumat v roce 2019, když procházela důkladným restaurováním.  „Dendrochronologický výzkum určil, že dub na pernštejnskou truhlu pokáceli v průběhu deseti let následujících po roce 1481. Z toho vyvozujeme, že tento obří trezor si Vilém z Pernštejna objednal v době, kdy se rozhodl koupit pardubické panství,“ prozrazuje ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. „Už víme, že tesař truhlu z kmene vydlabával, pravděpodobně to byl jeden člověk, který používal jeden nástroj a byl to pravák,“ upřesňuje Libánek.

Truhla je umístěná ve sklípku pod kaplí, odkud se bez rozbourání zdí nedá vynést. Přístup k ní vede přes zámeckou kapli dolů po úzkém točitém schodišti přes několikeré dveře s mohutnými zámky. Samotnou truhlu zabezpečují petlice a mechanické zámky. Vlivem jedinečných klimatických podmínek v místnosti pod kaplí, která měla odradit zloděje jako psychologická bariéra, zůstala zachována 500 let. Dimenzovaná byla na stovky kilogramů zlata a stříbra. Podobně velkou a starou truhlu v českých zemích nenajdeme.

 

Truhla po restaurování