Vzpomínka na Viléma z Pernštejna

V den, kdy si připomeneme 500. výročí od úmrtí Viléma z Pernštejna, tedy 8. dubna, bohužel stále nebude možné pořádat akce pro veřejnost. Připravený koncert s názvem Rekviem za Viléma bude možné sledovat pouze online.

Koncert konaný v rámci Pardubického hudebního jara se bude vysílat z kostela svatého Jana Křtitele v Pardubicích. Účinkovat bude soubor Cappella Mariana s uměleckým vedoucím Vojtěchem Semerádem. Koncert bude možné si pustit i po premiéře na sociálních sítích zdarma,“ informuje náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu Roman Línek.

Festival Pardubické hudební jaro už druhým rokem přichází o příjem ze vstupenek. Streamuje pouze několik vybraných koncertů a ty musejí být dotovány, u většiny dalších koncertů se jedná o náhradních termínech. „Budeme rádi, když nás příznivci krásné hudby budou chtít v této pro kulturu těžké době podpořit zakoupením virtuální vstupenky. K tomu jsme založili transparentní účet: 297456761/0300, kde uvítáme jakoukoliv pomoc,“ konstatoval umělecký ředitel festivalu Josef Krečmer.

Pernštejnský kostel

Místo vzpomínkového koncertu na Viléma z Pernštejna je příznačné. Kostel sv. Jana Křtitele byl založen právě tímto význačným šlechticem pro utrakvisty (kališníky), a to na den svatého Václava roku 1510. Jeho součástí byl i špitál pro 5 osobo a jednoho opatrovníka. Zároveň zde měli být pochováváni veškeří zemřelí obyvatelé z města i předměstí. Kněz pod obojí při tomto kostele dostal od Viléma z Pernštejna v roce 1520 do užívání dvorec za špitálem.

Roku 1532 přenesl Vojtěch z Pernštejna farní kostel k sv. Bartoloměji, protože kostelík sv. Jana Křtitele již nemohl pojmout všechny pardubické vyznavače pod obojí. Dnešní vzhled získal díky dostavbě v letech 1563-1570, kterou provedl místní stavitel Václav Všetečka. Ten je také autorem kostnice, na jejíž základech vyrostla v roce 1788 nová zvonice kostela se třemi zvony včetně jednoho pernštejnského z roku 1506.

Kostel má jednu loď, na níž navazuje čtyřboký presbytář se sakristií na severním nároží. Celý areál byl opraven v roce 1881 a znovu restaurován v letech 1938-40. Dodnes se tu dochovalo několik renesančních náhrobků z 16. a 17. století. Více podrobných informací najdete o tomto kostele například na: https://www.turistika.cz/mista/kostel-sv-jana-krtitele-v-pardubicich/detail