Co nového o Pernštejnech? Odpoví historici na zámku

Pardubice (1. října 2021) – Pernštejnům, Pernštejnkám a tématům s jejich érou spojeným se budou věnovat historici na podzimním cyklu přednášek ve Východočeském muzeu v Pardubicích nazvaném lapidárně Co nového o Pernštejnech? V úterý 5. října v 18 hodin ho v přednáškovém sále muzea zahájí František R. Václavík s přednáškou o tom, jaká nová zjištění odhalila aktuální rekonstrukce na pardubickém zámku.

„Přednášky se věnují nejnovějším zjištěním o pernštejnské době a tematicky zabírají nejen stavební vývoj, ale také diplomacii, módu, podnikání nebo roli pernštejnských žen,“ vysvětluje ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. „Přednáška Františka R. Václavíka seznámí posluchače s nejnovějšími objevy z období přípravy a realizace právě dokončené obnovy částí Zámku Pardubice. Nálezy doplnily zatím zcela neznámé detaily stavebních dějin zámku, jak z období Viléma z Pernštejna a jeho synů, tak i z nejstarších fází vývoje ve 14. století. Dendrochronologické datování dřevěných konstrukcí také dosvědčilo rozsah proměn stavby v období 17. až 19. století,“ říká ředitel.

Přednášky se konají vždy v úterý od 18 hodin v přednáškovém sále zámku, vstupné je 50 korun.

Na druhé přednášce v úterý 12. října bude Martina Hřibová vyprávět o oděvech pernštejnských žen a přijetí španělské manýristické módy v Čechách. Historik Petr Vorel si na 19. října připravil přednášku Zrádce nebo zkušený diplomat? Role Jana z Pernštejna ve stavovském odboji roku 1547. Devět století rybníkářství na Pardubicku přiblíží 26. října Adolf Vondrka a cyklus uzavře Pavel Marek s přednáškou Vévodkyně, abatyše a vyslankyně. Pernštejnské ženy na španělském královském dvoře.

Záštitu nad přednáškami o Pernštejnech převzal náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. „Široká veřejnost bude mít jedinečnou příležitost setkat se s významnými historiky a dalšími odborníky. Dozví se řadu netušených souvislostí a zajímavostí o posledních desetiletích působení Pernštejnů. Je to další střípek mozaiky akcí věnovaných oslavám 500 let renesance ve východních Čechách,“ dodal.