Připomínka renesance pokračuje

8- dubna 2021 uplynulo 500 let od smrti Viléma z Pernštejna. Toto výročí stálo na Pardubickém kraji u zrodu myšlenky spojit síly s více aktéry a připomenout nejen půl tisíce let staré osudy Pernštejnů a jejich přínos pro celý region, ale všechny významné stopy renesance, které se otiskly do mnoha míst ve východních Čechách. V současné době je na území Pardubického kraje 462 renesančních památek, některé jsou ovšem v pozdějších stoletích upravené v jiném stylu.

Pardubický kraj a město Pardubice se svými kulturními institucemi, Národní památkový ústav zastoupený hrady Kunětická hora a Litice a Zámkem Litomyšl, Univerzita Pardubice a další partneři proto připravily už v polovině roku 2020 nový program nazvaný „500 let renesance ve východních Čechách“. Většina velkých akcí se uskutečnila v roce 2021.

Připomínka renesance pokračuje i v roce 2022. Událostí této sezóny je otevření stálé expozice Východočeského muzea v Pardubicích s názvem Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách.  S Pernštejny a renesancí ale budou spojeny i další akce, o kterých vás budeme informovat v sekci Aktuality.