500 let od smrti Viléma z Pernštejna připomíná renesanční tradice kraje

8. dubna 2021 uplynulo 500 let od smrti Viléma z Pernštejna. Zároveň v tomto roce otevře Východočeské muzeum rekonstruovanou část pardubického zámku a v něm novou expozici s názvem Zámek Pardubice – první renesance v Čechách. To všechno stálo na Pardubickém kraji u zrodu myšlenky spojit síly s více aktéry a připomenout nejen půl tisíce let staré osudy Pernštejnů a jejich přínos pro celý region, ale všechny významné stopy renesance, které se otiskly do mnoha míst ve východních Čechách. V současné době je na území Pardubického kraje 462 renesančních památek, některé jsou ovšem v pozdějších stoletích upravené v jiném stylu.

Pardubický kraj a město Pardubice se svými kulturními institucemi, Národní památkový ústav zastoupený hradem Kunětická hora a Zámkem Litomyšl, Univerzita Pardubice a další partneři proto připravily už v polovině roku 2020 nový projekt nazvaný „500 let renesance ve východních Čechách“. Vilém z Pernštejna zahájil ve východních Čechách etapu velkého rozkvětu renesančních sídel. Pro město Pardubice znamenala jeho doba největší rozkvět v historii až do období průmyslové revoluce. Zanechala ve městě kromě zámku i obdivuhodné městské jádro, které je pro řadu akcí nádhernou kulisou. Pokud to situace dovolí, bude hostit historický průvod, koncert filharmonie a historicky laděné podzimní městské slavnosti.

Také pro Kunětickou horu, jako výchozí bod působení Pernštejnů ve východních Čechách, je rok 2021 významný. Skončí rekonstrukce západního křídla hradu a na jaře bude tato část hradního komplexu po mnoha letech opět zpřístupněna veřejnosti. Východočeské muzeum v Pardubicích vytvořilo ve spolupráci s Univerzitou Pardubice panelovou putovní výstavu Pernštejnské ženy a Evropa, která má i cizojazyčné mutace. V angličtině už zamířila do předsálí Rady Evropy do Štrasburku a také ve východních Čechách představí, jak novověké šlechtické ženy přispívaly k formování evropské kulturní identity. K renesanci ve východních Čechách patřilo nejen umění, vojenství, bankovnictví, ale také třeba chov koní spojený s Kladruby nad Labem, první rozsáhlé zakládání rybníků v Čechách v okolí dnešních Lázní Bohdaneč, nebo i vaření piva. Proto se k plánovaným akcím připojily také Pardubický pivovar, Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem nebo Rybniční hospodářství Lázně Bohdaneč.