Pernštejnský kostel z bílého mramoru je opravený, rodová hrobka je ale prázdná

Slavnostní žehnání zahájilo oslavy dokončení významné revitalizace kostela Povýšení Sv. Kříže v Doubravníku, kde se nacházejí hrobky pánů z Pernštejna a Mitrovských z Nemyšle, posledních majitelů hradu Pernštejn. Žehnání provedl a mši celebroval emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který potom spolu s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grulichem a starostkou Doubravníka Barborou Šenkyříkovou zasadili u kostela pamětní dub. Pozdrav do Doubravníku poslal i Pardubický kraj. (číst dál…)

Také Kunětická hora připomíná Vojtěcha z Pernštejna

Nová návštěvnická sezóna na hradu Kunětická hora začala o velikonočních svátcích poprvé po pěti letech rekonstrukčních prací v jarním termínu pro celý areál.  Po noční bouřce sice museli průvodci spolu s kastelánem Milošem Jirouškem ještě narychlo odklidit větrem nafoukané smetí, ale první návštěvníci už měli hrad k dispozici v plné parádě. Tentokrát i s novou připomínkou Vojtěcha z Pernštejna.

(číst dál…)

O Vojtěchovi z Pernštejna se časem asi dozvíme více

Vojtěch z Pernštejna, pán na Pardubicích zemřel 17. března 1534 v Praze. Po několika dnech bylo jeho tělo dopraveno do Pardubic, kde byl slavnostně pohřben v kostele sv. Bartoloměje. Později jeho hrobku završil nádherný náhrobek, na kterém je Vojtěch vyobrazen v rytířské zbroji. Po 490 letech si toto výročí připomenuli návštěvníci připravených akcí v samotném kostele a na pardubickém zámku.

(číst dál…)

Rok Vojtěcha z Pernštejna začíná připomínkou jeho úmrtí 17. března

Nejvyšší hofmistr Království českého, významná politická osobnost, nejmladší syn bohatého
moravského šlechtice. O kom je řeč? O Vojtěchovi z Pernštejna, pánovi na Pardubicích. V letošním
roce uplyne 490 let od jeho smrti. V Pardubicích si ho budeme připomínat po celý rok a začneme
přesně v den jeho úmrtí a přímo v místě, kde je pohřben. V kostele sv. Bartoloměje.

(číst dál…)

Zveme všechny zájemce na bohatý program 17. března

V Klubu přátel Pardubicka o průzkumu hrobky

Seriál letošních akcí, které připomenou 490 let od úmrtí Vojtěcha z Pernštejna, zahájí beseda v Klubu přátel Pardubicka. Ta se uskuteční ve středu 6. března od 18 hodin v budově staré reálky, v sále Jana Kašpara Krajského úřadu Pardubického kraje. Jejími hosty budou archeolog Jan Frolík a výzkumník Jiří Šindelář a hovořit budou o výzkum hrobky Vojtěcha z Pernštejna v roce 2020 pomocí sondy s kamerou.

Vojtěcha z Pernštejna připomene letos mnoho akcí

Letošní výročí 490 let od úmrtí Vojtěcha z Pernštejna je důvodem připomenout si tohoto šlechtice, který do našeho regionu přivedl mnoho renesančních stavitelů a umělců a přispěl k jeho celkovému rozvoji v první polovině 16. století. Iniciátory akcí jsou Pardubický kraj a město Pardubice, ale zapojeno je i mnoho dalších institucí.  Návrh programu najdete v záložce Program akcí 2024. Rok Vojtěcha z Pernštejna se koná pod záštitou Romana Línka, náměstka hejtmana Pardubického kraje, a Jiřiny Klčové, náměstkyně primátora Pardubic.

Závěrečná zpráva o průzkumu hrobky Vojtěcha z Pernštejna v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích

V roce 2019 se v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích uskutečnil průzkum hrobek pod podlahou kněžiště pomocí mikrokamer. Spolek Naše historie, který ho prováděl, poskytl našemu webu u příležitosti 490. výročí úmrtí Vojtěcha z Pernštejna závěrečnou zprávu z průzkumu. Najdete ji v záložce Průzkum hrobky. (číst dál…)

Letošní rok bude připomínat Vojtěcha z Pernštejna

V březnu uplyne 490 let od náhlého úmrtí mladšího syna Viléma z Pernštejna, Vojtěcha z Pernštejna na Pardubicích.  Také on tvořil důležitou etapu v rozkvětu Pardubic a přestavbě místního zámeckého sídla, které převzal po smrti otce v roce 1521. V rámci pokračování projektu 500 let renesance ve východních Čechách připravuje řada institucí v čele s Pardubickým krajem a městem Pardubice připomínkové programy k této osobnosti, která hrála důležitou roli nejen v regionu, ale jako nejvyšší hofmistr Království českého i v české a evropské politice. (číst dál…)

Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách

Obnova pardubického zámku pod dohledem významných architektů je za poločasem

Národní kulturní památka Zámek v Pardubicích, která je v majetku Pardubického kraje, představuje pro  region symbolicky něco jako Hradčany pro Českou republiku. Pro její postupnou rekonstrukci a co nejlepší funkčnost proto ustavil náměstek hejtmana Roman Línek před časem poradní sbor architektů. Vedle autora generelu zámku Petra Všetečky do něj patří emeritní děkan Fakulty architektury ČVUT Ladislav Lábus a také další uznávaný architekt Josef Pleskot. Všichni se nyní sešli na zámku, aby posoudili hotové části a debatovali nad dalšími etapami rozvoje.
(číst dál…)

O dcerách Pernštejnů vypráví náš kraj v centru Evropské unie

Putovní výstava Východočeského muzea v Pardubicích a Univerzity Pardubice s názvem Pernštejnské ženy a Evropa se na tři měsíce usadila v Bruselu. Na slavnostní vernisáži ji spolu s autory představil náměstek hejtmana Roman Línek v Plzeňském domě. Ten Pardubický kraj využívá společně s dalšími kraji pro své akce a jednání v Bruselu.
(číst dál…)

Lávka podle da Vinciho návrhu připomíná památku odbojářů v Bohdanči

Krajina rybníků kolem Lázní Bohdaneč, jejíž podobu formovali Pernštejnové před 500 lety, má novou zajímavost. Opatovický kanál budovaný Vilémem z Pernštejna překlenul nedaleko golfového hřiště dřevěná samonosná lávka podle návrhu Leonarda da Vinciho, Vilémova současníka. V Bohdanči ale připomíná také dva významné legionáře a odbojáře z období 2. světové války spojené s touto oblastí, podplukovníka Karla Tillera a majora Franja Aubrechta.
(číst dál…)

Pernštejni dorazili na Zámek Pardubice s mírným zpožděním, ale v plné parádě

Otevření prohlídkového okruhu Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách je pro Pardubický kraj první vyvrcholením rozsáhlých rekonstrukcí na Zámku Pardubice, který je více než 20 let v krajském majetku. Dalšími etapami budou společenský sál podle návrhu Evy Jiřičné a návštěvnické centrum podle návrhu Petra Všetečky.
(číst dál…)

Novou zámeckou rodovou galerii vytvořil Pardubicím Petr Nikl

Pardubice (16. září 2022) – Rodová galerie je „obligátní“ součást prohlídkových okruhů na hradech a zámcích. Ale kde vzít obrazárnu, když se nezachovala? Tento problém řešili autoři nového prohlídkového okruhu na Zámku Pardubice, který se veřejnosti otevře v úterý 27. září. Rozhodli se oslovit malíře Petra Nikla, aby namaloval rodovou galerii na základě dochovaných portrétů i vlastní imaginace. (číst dál…)

Frčím. Frčíš. FRČÍ TO!

FRČÍ TO je prvním cykloorientačním závodem na Bohdanečsku!

Cykloorientační závod FRČÍ TO se koná v sobotu 28. 5. 2022 od 9:00. Start, cíl i veškeré organizační zázemí bude připraveno v Přelovicích v tzv. maríně u Opatovického kanálu. Organizátorem závodu je MAS Bohdanečsko, z.s. Akce se koná pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Michaely Matouškové. (číst dál…)

Odborníci na Pernštejny představili v Pardubicích nové poznatky

Poté, co se v roce 1993 uskutečnila v Pardubicích odborná konference s názvem Pernštejnové v českých dějinách, navázala na ni po 29 letech další, tentokrát s názvem Pernštejnové v evropských dějinách. První konference měla prokázat význam tohoto šlechtického rodu například v porovnání s mediálně známějšími Rožmberky, přičemž Pernštejnové byli ve své době mnohem bohatším a významnějším rodem. Letošní konference přinesla novinky o Pernštejnech v mezinárodním kontextu. (číst dál…)

KONFERENCE: Pernštejnové v evropských dějinách

Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve spolupráci Východočeským muzeem v Pardubicích srdečně zve na dvoudenní konferenci Pernštejnové v evropských dějinách. Kompletní program naleznete na stránkách Univerzity Pardubice. Také si ho můžete stáhnout v PDF.

Pernštejnskou expozici dokončí nová firma

Pardubice – V závěru loňského roku měla vyvrcholit připomínka 500. výročí od smrti Viléma z Pernštejna otevřením velké perštejnské expozice na pardubickém zámku. Pro neplnění závazků dodavatele vybavení musel ovšem Pardubický kraj s dotyčnou firmou ukončit smlouvu a vypsat novou soutěž. Tento týden podepsal smlouvu nový dodavatel, na dokončení bude mít čtyři měsíce. (číst dál…)

Šlechtické a erbovní rody ve Vysokém Mýtě