Výstava Pernštejnské ženy okouzluje návštěvníky Rady Evropy ve Štrasburku

Ukázka dobových textilií z 16. st.

Štrasburk (Francie)/ Pardubice (21. září 2020) – Východočeské muzeum v Pardubicích a Univerzita Pardubice představily novou putovní panelovou výstavu evropského významu. Jmenuje se Pernštejnské ženy a Evropa a svou premiéru měla ve středu 16. září v sále Rady Evropy ve Štrasburku. Ve Francii zůstane výstava dva týdny.

(číst dál…)

Viktorin Kornel ze Všehrd

Plakát k akci

Před pěti sty lety, 21. září 1520, zemřel v Praze na následky morové epidemie Viktorin ze Všehrd, významná osobnost českého humanismu a vynikající znalec zemského práva. Narodil se okolo roku 1460 do rodiny majetného chrudimského řezníka Januška a jeho manželky Barbory. Dětství prožil v rodném městě, kde absolvoval prvotní vzdělání na věhlasné chrudimské škole. Díky kvalitním vědomostním základům a dobrému finančnímu postavení rodičů se vydal někdy kolem šestnáctého roku věku do Prahy, aby nastoupil na zdejší univerzitu. V té době začínaly u vzdělané společnosti stále více převažovat ideály humanismu, které Viktorina významně ovlivnily.

(číst dál…)

Hrobka v chrámu sv. Bartoloměje vydala nová svědectví

Pardubice – Už v loňském roce byl zahájen nedestruktivní průzkum hrobky Vojtěcha z Pernštejna v chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích. Nejprve sem nahlédla mikrokamera, díky níž získali odborníci základní informaci o uspořádání nepřístupné hrobky a mohli naplánovat její podrobný průzkum. Následně bylo do hrobky nainstalováno zařízení, které 14 měsíců ve dvanáctihodinových intervalech měřilo teplotu a relativní vzdušnou vlhkost. Tento týden, po vyjmutí čidel, připravili odborníci nové spuštění velmi dobře vybavené speciální minisondy, jejíž prototyp byl vytvořen pro dokumentaci původní královské hrobky hrobky císaře Karla IV. v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Sonda dokáže v nepřístupném podzemí provádět celou řadu činností, které slouží ke komplexní dokumentaci, případně i odběru vzorků pro následné přírodovědné analýzy. Získané záběry ještě posoudí specialisté, ale už teď je jisté, že zde archeologové a historici získali nové a dosud neznámé poznatky.

(číst dál…)

Reprodukce obrazu Viléma z Pernštejna od akademického malíře Petra Nikla

Vilém z Pernštejna (1437-1521). Významná osobnost českých dějin jagellonské doby. Příslušník starého moravského šlechtického rodu, který od mládí působil jako vojevůdce na bojištích střední Evropy a jako podnikatel ve finančním sektoru. Zastával významné politické funkce, díky kterým dlouhodobě pozitivně ovlivňoval vývoj právního systému v českých zemích. Zásadním způsobem se zasloužil o prosazení náboženské tolerance, jaká neměla v tehdejší Evropě obdobu. Byl také průkopníkem moderních podnikatelských aktivit a nejvýznamnějším stavitelem rybničních systémů. Jako svoje hlavní sídlo si od roku 1491 budoval zámek a město Pardubice jako velkorysý residenční a fortifikační stavební projekt přelomu pozdní gotiky a rané renesance. Položil základ ekonomické prosperity města. (číst dál…)