• 6. března od 18 hodin, sál Jana Kašpara KrÚ v Pardubicích
  Klub přátel Pardubicka
  Přednáška Jana Frolíka a Jiřího Šindeláře: Klíčovou dírkou do historie. Hrobka Vojtěcha z Pernštejna v chrámu sv. Bartoloměje
 • 17. března, kostel sv. Bartoloměje
  Římskokatolická farnost Pardubice
  9 hodin, Zádušní mše sv. za Vojtěcha z Pernštejna, celebruje Jan Uhlíř, pardubický arciděkan
  13-16 hodin, kostel otevřen k soukromé prohlídce nebo modlitbě
  14 hodin, Komentovaná prohlídka kostela a náhrobku Vojtěcha z Pernštejna, výklad PhDr. Jiří Kotyk, Klub přátel Pardubicka
  16 hodin, Konzervatoristé hrají Pernštejnům, koncert studentů pardubické konzervatoře
 • 17. března, Zámek Pardubice
  Východočeské muzeum v Pardubicích
  Den Vojtěcha z Pernštejna, prohlídkový okruh Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách zdarma
 • 29. března, Hrad Kunětická hora
  Národní památkový ústav
  Otevření nové sezóny s kopií náhrobku Vojtěcha z Pernštejna ve zbrojnici
 • 17. května, 17 hodin, Zámecké valy, Zámek Pardubice
  Festival muzejních nocí
  Zahájení salvou na počest Vojtěcha z Pernštejna
 • Jaro – podzim, sraz pod Zelenou bránou
  Turistické informační centrum Pardubice, web
  Stezka Viléma z Pernštejna – komentované putování po naučné stezce v Pardubicích, letos obohacené o prohlídku náhrobku Vojtěcha z Pernštejna
  Prohlídky s návštěvou hrobky se konají 1. června, 13. července, 10. srpna, 28. září a 5. října, vždy v 15 hodin
 • 20. července, nádvoří Zámku Pardubice
  Východočeské muzeum v Pardubicích
  Pernštejnské hodování
 • 30. července – 3. srpna, Zámek Pardubice
  Východočeské muzeum v Pardubicích a sdružení NaEx
  Pernštejnlove, divadelní festival
 • 7. srpna, valy Zámku Pardubice
  Východočeské muzeum v Pardubicích
  Střílení z pernštejnských kanonů a vzpomínka na Vojtěcha z Pernštejna
 • 24. – 25. srpna, kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích
  Římskokatolická farnost Pardubice
  Oslava svátku sv. Bartoloměje – patrona farnosti
  24. 8., 19 hodin: koncert k poctě Vojtěcha z Pernštejna
  25. 8., 9 hodin: slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje
  —„— 15 hodin: prohlídka kostela se zaměřením na náhrobek Vojtěcha z Pernštejna
  —„— 19 hodin: poutní mše svatá
 • Dny evropského dědictví
  7. – 8. září

  7. září, 14 hodin, kostel sv. Bartoloměje
  Statutární město Pardubice
  Přednáška o významu osobnosti Vojtěcha z Pernštejna7. září, 10 hodin, Sál Jana Kašpara, Krajský úřad Pardubického kraje
  Pardubický kraj a Rybniční hospodářství Lázně Bohdaneč
  Přednáška Adolfa Vondrky: Rybníkářství v době Vojtěcha z Pernštejna

  8. září
  , Zámek Pardubice, pernštejnský prohlídkový okruh
  Východočeské muzeum v Pardubicích
  Premiéra krátkého filmu o výzkumu hrobky Vojtěcha z Pernštejna
 • 7. – 8. září, Prostory bývalých kasáren T. G. Masaryka, Zborovské náměstí Pardubice
  Retroměstečko s.r.o.
  Retroměstečko (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek
 • Říjen – Přednáškový cyklus Život a smrt Vojtěcha z Pernštejna
  Zámek Pardubice, přednáškový sál od 17 hod.
  Východočeské muzeum v Pardubicích

  • října, prof. Petr Vorel: Vojtěch z Pernštejna v evropské politice první třetiny 16. st.
  • 8.  října, doc. Jiří Kubeš: Šlechta a smrt v raném novověku
  • 15. října, dr. Pavel Waisser: Rytířské sály pardubického zámku – interpretace figurální výzdoby ve vazbě na koncepčně nejbližší středoevropské analogie
  • 22. října, MgA. František Václavík: Pardubický zámek za Vojtěcha z Pernštejna: od střídmosti k luxusu
  • 29.  října, Dr. Jan Frolík: Pernštejnské hrobky v Pardubicích a Doubravníku a jejich nedestruktivní průzkum
 • 28. října, 8 hodin, hráz Bohdanečského rybníka
  Rybniční hospodářství Lázně Bohdaneč
  Výlov rybníka a představení Pernštejnského kapra
 • 20. listopadu, 9 a 15 hodin, Zámek Pardubice, přednáškový sál
  Východočeské muzeum v Pardubicích
  Přednáška Jana Frolíka a Jiřího Šindeláře v rámci Muzejní akademie VČM: Nedestruktivní průzkum hrobek významných jedinců. Hrobky Pernštejnů v Pardubicích a Doubravníku

Rok Vojtěcha z Pernštejna se koná pod záštitou Romana Línka, náměstka hejtmana Pardubického kraje, a Jiřiny Klčové, náměstkyně primátora města Pardubic