Frčím. Frčíš. FRČÍ TO!

FRČÍ TO je prvním cykloorientačním závodem na Bohdanečsku!

Cykloorientační závod FRČÍ TO se koná v sobotu 28. 5. 2022 od 9:00. Start, cíl i veškeré organizační zázemí bude připraveno v Přelovicích v tzv. maríně u Opatovického kanálu. Organizátorem závodu je MAS Bohdanečsko, z.s. Akce se koná pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Michaely Matouškové.

Vítána je široká veřejnost. Na Bohdanečsku je totiž tak hezky, že je škoda sedět doma. Navíc závodníci se nemusí stavět ani na přední ani na zadní. Bohdanečsko je prostě placka. FRČÍ TO samo a tak je tento závod příslibem příjemně stráveného dne. Závod FRČÍ TO se koná 28. 5. 2022, na Viléma! A proto v rámci závodu zavzpomínáme i na Viléma z Pernštejna a oslavíme jeho svátek. Protože nebýt Viléma, nebylo by u nás tak hezky. Rybníky, Opatovický kanál a rybniční krajina jsou nádherné i po těch 500 letech, co je u nás nechal vystavět. Viléme, díky! Každý Vilém, který se zaregistruje do závodu do 23. 5. 2022 dostane malý dárek.

V závodu jsou vítáni jednotlivci, dvojice i celé rodiny. Závodit mohou cyklisté na horských a trekových kolech. Kategorie budou rozděleny podle věku a podle pohlaví. V nezávodní kategorii se akce mohou zúčastnit i lidé jedoucí na elektrokolech. „Závod bude časově limitován. Každý závodník musí za 4 hodiny objet co nejvíce kontrol za co nejvíce bodů. Čím bude kontrola vzdálenější od Přelovic, tím více bodů za ní závodník získá. Vyhraje vždy ten závodník, který v rámci dané kategorie získá nejvíce bodů.“ přibližuje systém závodu Lenka Makovská, organizátorka závodu. Pro závodníky bude v místě závodu připravené výborné občerstvení, které zajišťuje SDH Přelovice. Součástí nabídky tak bude odřezávaná kýta, burgery, těstovinový salát či polévka. V nabídce samozřejmě nemohou chybět ani káva a koláče.

Závodit se bude o věcné ceny, které do závodu věnovali firmy GOLF CLUB PARDUBICE, z.s., Rybniční hospodářství s.r.o., Jedlé houby p. Václavíka, Staropramen a rodinná pekárna a kavárna Napečeno z Černé u Bohdanče. Mezi cenami tak závodníci najdou mj. poukaz na nákup Pernštejnského kapra, houbovou zahrádku s hlívou ústřičnou, čerstvě upečené sušenky nebo poukaz na projížďku loďkou po Opatovickém kanále v části zvané Krokodýlí řeka. Pro děti narozené v letech 2010-2022 bude připravena odměna po dojezdu do cíle. Velké poděkování patří nejen sponzorům, ale i všem obcím v rámci Regionálního svazku obcí Bohdanečsko, bez jejichž podpory, a to nejen finanční, by se daná akce konat nemohla.

A jak je možné se do závodu přihlásit? „Nejlépe závodníci udělají, když se podívají na webové stránky závodu www.frci-to.cz, kde jsou odkazy na on-line přihlášky a veškeré informace, rozdělení do kategorií a podmínky závodu. Je možné se přihlásit i přímo na místě v den závodu, avšak zde již součástí registrace nebude teplé jídlo. To si budou moci závodníci zakoupit přímo na místě.“ upřesňuje Daniela Dvořáková, organizátorka závodu FRČÍ TO.

MAS Bohdanečsko, z.s. je neziskovou organizací, která pracuje na principu metody LEADER. Smyslem této metody je zapojit do spolurozhodování o rozvoji regionu aktéry, kteří v regionu žijí a vědí tak, co dané území potřebuje. Členská základna je složena ze zástupců z veřejného, soukromého a neziskového sektoru.