Hrobka v chrámu sv. Bartoloměje vydala nová svědectví

Pardubice – Už v loňském roce byl zahájen nedestruktivní průzkum hrobky Vojtěcha z Pernštejna v chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích. Nejprve sem nahlédla mikrokamera, díky níž získali odborníci základní informaci o uspořádání nepřístupné hrobky a mohli naplánovat její podrobný průzkum. Následně bylo do hrobky nainstalováno zařízení, které 14 měsíců ve dvanáctihodinových intervalech měřilo teplotu a relativní vzdušnou vlhkost. Tento týden, po vyjmutí čidel, připravili odborníci nové spuštění velmi dobře vybavené speciální minisondy, jejíž prototyp byl vytvořen pro dokumentaci původní královské hrobky hrobky císaře Karla IV. v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Sonda dokáže v nepřístupném podzemí provádět celou řadu činností, které slouží ke komplexní dokumentaci, případně i odběru vzorků pro následné přírodovědné analýzy. Získané záběry ještě posoudí specialisté, ale už teď je jisté, že zde archeologové a historici získali nové a dosud neznámé poznatky.

„Pernštejnové jsou teď v Pardubickém kraji v centru pozornosti. Příští rok na jaře si připomeneme 500 let od úmrtí Viléma z Pernštejna, vizionáře, který přivedl tento rod z Moravy do východních Čech. Byl to osvícený muž, se kterým sem přišla renesanční architektura, výtvarné umění, ale také rybníkářství nebo důmyslné obranné systémy a vojenství. Spolu s dalšími partnery k tomu Pardubický kraj chystá celý seriál připomínkových akcí, a některé z nich se rozjíždějí už letos. Jsem rád, že jednou z nich může být i nový výzkum hrobky Vilémova syna, Vojtěcha z Pernštejna,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Vojtěch patřil k nejmocnějším mužům království, jeho funkce vrchního hofmistra by se dala přirovnat v dnešní terminologii k funkci premiéra a předsedy soudu zároveň. Jeho náhlá smrt v roce 1534 je však dodnes opředena různými legendami. Údajně byl proklet mnohonásobnou vražedkyní Kateřinou Lažanskou, kterou pár dní předtím odsoudil k smrti. Byl pohřben podezřele velmi rychle bez obvyklých okázalostí.

Pár let po jeho uložení do rodinné hrobky byl v chrámu sv. Bartoloměje nad pohřební komoru postaven nádherný mramorový náhrobek, který je zde dodnes.

První průzkum hrobky se uskutečnil v letech 1995-97. Závěry z něj o velmi zdevastovaném stavu se však nyní při podrobném zkoumání v celé šíři nepotvrdily. V první komoře jsou zbytky tří rakví, ve kterých byli zřejmě uloženi první Vojtěchova žena Markéta, jeho syn Ludvík a nakonec i sám Vojtěch.

„S velmi vysokou mírou pravděpodobnosti, hraničící téměř s jistotou, můžeme dnes říci, že v jediné jen málo porušené rakvi je sám Vojtěch. Dnes se ukázalo, že tato rakev je malovaná, s nápisem I.N.R.I. a obrazem Ježíše na kříži. Byla překryta nějakou tkaninou,“ říká Jiří Šindelář ze společnosti, která má za sebou už několik stovek podobných průzkumů.

V druhé komoře leží vzdálená příbuzná Žofie Těšínská z rodu slezských Piastovců, která zřejmě měla být nevěstou pro některého z Pernštejnů v Pardubicích, ale předčasně zemřela. Průzkumná sonda ukázala detailně její dokonale zachovaný pohřební oděv a také masivní kříž s růžencem nebo náhrdelníkem.

Použitá sonda umožnila naskenování celého nepřístupného podzemí ve 3D, jehož výsledkem bude jeho podrobná digitální kopie, a zaznamenala detaily, které nyní mohou posoudit další specialisté. Podle odborných posudků se rozhodne, zda má smysl v průzkumu pokračovat a případně, jakým směrem.