Letošní rok bude připomínat Vojtěcha z Pernštejna

V březnu uplyne 490 let od náhlého úmrtí mladšího syna Viléma z Pernštejna, Vojtěcha z Pernštejna na Pardubicích.  Také on tvořil důležitou etapu v rozkvětu Pardubic a přestavbě místního zámeckého sídla, které převzal po smrti otce v roce 1521. V rámci pokračování projektu 500 let renesance ve východních Čechách připravuje řada institucí v čele s Pardubickým krajem a městem Pardubice připomínkové programy k této osobnosti, která hrála důležitou roli nejen v regionu, ale jako nejvyšší hofmistr Království českého i v české a evropské politice.

„Letošní připomínky budou celoroční, ale vyvrcholí ve dvou termínech. Ten první bude 17. března, v den Vojtěchova úmrtí, a druhý o víkendu 7. a 8. září, kdy se v Pardubicích uskuteční Dny evropského dědictví,“ nastínil hlavní připravované programy náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

V první etapě bude významnou roli hrát kostel svatého Bartoloměje v Pardubicích, kde má Vojtěch hrobku s nádherným náhrobkem. „Už na 25. ledna od 18 hodin plánujme ekumenickou bohoslužbu, protože Vojtěch stejně jako Vilém podporovali svobodu vyznání. Zádušní mše za Vojtěcha se pak uskuteční 17. dubna dopoledne. Odpoledne na ni naváže koncert pardubických konzervatoristů,“ uvedl pardubický arciděkan Jan Uhlíř.

Na neděli 17. března připravuje Východočeské muzeum v Pardubicích Den otevřených dveří v pernštejnské expozici. „Zájemci se v tomto významném dni mohou těšit na speciální prohlídky zaměřené právě na období Vojtěcha z Pernštejna. Kromě toho připravujeme i přednášky pro veřejnost a další zajímavosti na podzimní sezónu,“ prozradil ředitel Tomáš Libánek.

Atiku nad hlavním vchodem pardubické radnice zdobí už 130 let rytířská socha Vojtěcha z Pernštejna od Antonína Poppa. „Také letos bude Turistické informační centrum Pardubice nabízet komentované prohlídky po stopách Pernštejnů a jednáme i o dalších možnostech připomenutí této osobnosti v rámci Dnů evropského dědictví,“ řekla náměstkyně primátora Pardubic Jiřina Klčová.

Pernštejnové dali před půl tisíciletím historickému jádru Pardubic tvář, která se v základních obrysech dochovala až do dnešních dní. „Právě díky nim a jimi pozvaným umělcům přišla do našeho regionu renesance. Myslím, že bude zajímavé prozkoumat Vojtěchův přínos zejména na pardubickém zámku a připomenout i jeho nenadálý odchod, který je stále tak trochu zahalen záhadami. S tím se pojí i nedávné zkoumání jeho hrobky v kostele svatého Bartoloměje v Pardubicích sondou s kamerou,“ dodal Roman Línek.