Nová kniha o renesančním zámku v Litomyšli

V roce 2021 bude vydána publikace s pracovním názvem „Zámek 1568“ autorky Ing. arch. Elišky Rackové, která se dlouhodobě zabývá dějinami a památkovou obnovou litomyšlského zámku zapsaného na seznamu UNESCO. V roce 2018 byla u příležitosti 450 let od položení základního kamene zámku v Litomyšli realizována výstava, která vznikla ve spolupráci Státního zámku Litomyšl a Regionálního muzea v Litomyšli, s finanční podporou Města Litomyšl a Ministerstva kultury ČR. Výstava byla svého druhu ojedinělá a doposud v daném rozsahu nikdy realizovaná. Představila zámek v širokém úhlu pohledu. Zaměřila se i na zajímavosti, skutečnosti méně známé či širší veřejnosti dosud zcela utajené. Právě tyto nové poznatky přinese nová kniha, jejímž vydavatelem bude Město Litomyšl.