Ohlasy Pernštejnů na Vysočině

Fryšava vznikla v blíže neurčené době před rokem 1560 na území pernštejnského panství mezi dvěma již předtím zaniklými osadami Vlčkovice a Medlov. Její vznik úzce souvisí s tamější sklárnou, o které je první písemná zpráva z roku 1560. Podle zápisu v novoměstské knize svatebních smluv provdával tehdy sklářský mistr Mates z Fryšavy svou dceru Apolenu.

Ve vlastivědné literatuře byly vysloveny i domněnky, že ves existovala již dříve pod jménem Medlánky, zmiňovaným v roce 1500 u pernštejnského panství.

Jihovýchodně od obce se nacházela zaniklá osada Medlov, která nesla jméno po prvních kolonizátorech zdejší oblasti, pánech z Medlova.  Obec je poprvé zmiňována v roce 1348 a naposledy v roce 1358. Zanikla nejpozději do roku 1384. Na jejím místě založil pravděpodobně Vilém z Pernštejna nynější rybník Medlov (29 ha), který je písemně poprvé zmíněn v roce 1587.

V roce 1934 zde bývalý lyžařský reprezentant Leoš Stehlík zřídil sportovní a rekreační středisko, do něhož zval také význačné umělce, jako byli V. Nezval, J. V. Pleva, bratři Křičkové, J. Voskovec a J. Werich, V. Makovský, J. Kubelík, J. Páleníček a další. J. Ježek zde napsal známou píseň „ Když jsem kytici vázala“.

Poblíž původního domu byla v letech 1968 až 1973 vybudována Zotavovna VIII. všeodborového sjezdu pro pracovníky uranového průmyslu, ze které je dnes jedno z největších rekreačních středisek Vysočiny na břehu pernštejnského rybníka.

Více info na: www.medlovhotel.cz