Renesanci slaví i kladrubský hřebčín

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem brzy oslaví dva roky od zápisu na světový seznam památek. To ale neznamená, že úsilí a o její udržitelný rozvoj končí. Na zachování jedinečnosti, autenticity i harmonického soužití lidí, koní a krajiny dohlíží nadále Rada památky UNESCO.

„Sešli jsme se 9 měsících, po netypickém období, kdy do hřebčína nemohli návštěvníci, a rušily se tradiční akce. Práce ale pokračovaly a nám se například podle požadavků UNESCO v této době podařilo rozšířit takzvané nárazníkové pásmo památky i na druhou stranu Labe. Rozhodnutí nabylo právní moci v závěru roku,“ říká předseda Rady památky a náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a pokračuje: „Nyní je naším hlavním úkolem dokončit takzvaný management plán památky, který připomínkovaly různé instituce a podle kterého se bude památka spravovat v budoucích letech. Jednáme také o možné odbočce z mezinárodní Labské cyklostezky na cyklotrasu do Kladrub. Rádi bychom, aby celé toto území bylo přátelské k cyklistům.“

Národní hřebčín také pokračuje v rekonstrukci historických objektů a v obnově zeleně. Připravuje se revitalizace budov vrátnice, postupně se obnovují historické stodoly, opravují se funkční objekty na systému vodních toků a započala obnova jabloňových alejí u dvora Josefov. Zatím poslední dokončenou rekonstrukcí v areálu Kladruby nad Labem je revitalizace stáje Paddock. „Celkovou obnovu historické stáje Paddock z roku 1865 jsme dokončili v říjnu loňského roku. Původně byla určena pro ustájení anglických plnokrevníků. Součástí úprav stáje a jejího okolí byla i instalace nového hrazení přilehlých pastvin kopírující historické symetrické dělení a barevnost typickou pro národní hřebčín. Dokončena je také revitalizace stodoly Františkov v Selmicích,“ řekl ředitel hřebčína Jiří Machek.

Národní hřebčín v Kladrubech na Labem je také jedním z účastníků programu 500 let renesance ve východních Čechách a návštěvníci se zde mohou zapojit do soutěže „Kdo správně naplní Vilémovu truhlu“. Od 1. července otevře v prostorách zámku výstavu Vobora koňská mapující období správy statků rodem Pernštejnů.