Rok Vojtěcha z Pernštejna začíná připomínkou jeho úmrtí 17. března

Nejvyšší hofmistr Království českého, významná politická osobnost, nejmladší syn bohatého
moravského šlechtice. O kom je řeč? O Vojtěchovi z Pernštejna, pánovi na Pardubicích. V letošním
roce uplyne 490 let od jeho smrti. V Pardubicích si ho budeme připomínat po celý rok a začneme
přesně v den jeho úmrtí a přímo v místě, kde je pohřben. V kostele sv. Bartoloměje.


„Navazujeme na program 500 let renesance ve východních Čechách připomínkou další důležité
osobnosti pro náš region,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a pokračoval:
„Opět jsme domluvili spolupráci kraje s městem, účastní se i římsko-katolická farnost, hrad Kunětická
hora, Klub přátel Pardubicka, Rybniční hospodářství a další. Hlavní slovo ale budou mít historici a další
výzkumníci, kteří nás provedou dobou Vojtěcha z Pernštejna a jeho nejzajímavějšími počiny.“

Čím byl Vojtěch mimořádný?

Na otázku odpovídá historik, profesor Petr Vorel: „Těch rozměrů je více. Úplně neznámý zatím
zůstává jeho rozměr vojenského stratéga a významného politika mezinárodního formátu. Zdůrazním
tedy to, co v Pardubicích dobře známe, ale stále ještě nedoceňujeme: Díky Vojtěchovi z Pernštejna
máme na zámku dochovány skvělé památky renesančního malířství a architektury, nejstarší
v Čechách a srovnatelné s tím nejlepším, co bylo tehdy severně od Alp k dispozici. Historici umění se
dodnes přou, zda k nám přišla „pernštejnská renesance“ prostřednictvím podunajské školy vídeňské,
ze Saska nebo ze švábského Augšpurku. Nikdo se však zatím neodvážil vyslovit zdánlivě „kacířskou“
myšlenku, že Pardubice byly v době Vojtěchově svébytným centrem, které absorbovalo podněty
italské renesance přímo a v takové monumentální formě, že se to vymykalo všemu, co do té doby
střední Evropa znala.“

Program 17. března

„Vzpomínku na tuto mimořádnou osobnost zahajujeme zádušní mší v 9 hodin ráno. Po obědě bude
kostel otevřený k samostatným prohlídkám či modlitbám a ve 14 hodin máme pro zájemce
připravenou komentovanou prohlídku. V 16 hodin tu zahájíme koncert „Konzervatoristé hrají
Vojtěchovi z Pernštejna“,“ řekl pardubický arciděkan Jan Uhlíř.
Další program bude paralelně ve Východočeském muzeu, které nabídne pro tento den vstup do
pernštejnské expozice zdarma.

Rozšířené prohlídky městem

Atiku nad hlavním vchodem pardubické radnice zdobí už 130 let rytířská socha  Vojtěcha z Pernštejna
od Antonína Poppa. „Také letos bude Turistické informační centrum Pardubice nabízet komentované
prohlídky po Stezce Viléma z Pernštejna. Ve spolupráci s farností je v tomto roce rozšíříme o prohlídku
náhrobku Vojtěcha z Pernštejna v kostele sv. Bartoloměje,“ řekla náměstkyně primátora Pardubic
Jiřina Klčová.

Pokračování v létě i na podzim

Pořadatelé si připravili řadu dalších připomínek Vojtěcha z Pernštejna. „Bude to například na
Kunětické hoře, při Festivalu muzejních nocí a na festivalu Pernštejnlove na pardubickém zámku, a
pak zejména při Dnech evropského dědictví začátkem září. Východočeské muzeum připravilo na celý
říjen o cyklus přednášek Život a smrt Vojtěcha z Pernštejna,“ informoval Roman Línek.

Smrt Vojtěcha zůstává zahalena tajemstvím

Nad náhlou smrtí Vojtěcha z Pernštejna visí po staletí otazníky. Vojtěch zemřel v Praze a pohřeb se
konal během několika dní v Pardubicích. To vyvolalo řadu dohadů, zda nebyl zákeřně otráven
nepřáteli, nebo zda se na něm nepodepsala kletba jím nedávno odsouzené vražednice Kateřiny
z Komárova, která zavraždila 14 služebnic.  Vojtěch zemřel dva dny po ní. Zatím to nevypadá, že bude
toto tajemství v dohledné době poodhaleno. Poslední kamerový průzkum Vojtěchovy hrobky z roku
2019 společností Naše historie identifikoval malované víko jedné rakve. I když je zčásti rozpadlé,
nelze dovnitř rakve nahlédnout.

Podle historika Petra Vorla však smrt toho šlechtice nijak záhadná nebyla: „Už od jeho 40 let začaly
pana Vojtěcha trápit problémy pohybového ústrojí, stejně jako otce Viléma a bratra Jana. Opakovaně
žádal krále ze zdravotních důvodů o zproštění funkce nejvyššího hofmistra, která byla spojena
s mnoha cestami. Dva roky před smrtí dokonce sepsal svou závěť.“