Třetí vydání Pánů z Pernštejna

Petr VOREL, Páni z Pernštejna (Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy),
3. vyd. (rozšířené a doplněné), Praha 2021.

Nové rozšířené a doplněné vydání knihy o dějinách rodu pánů z Pernštejna od historicky doložených počátků na přelomu 12. a 13 století do jeho vymření po meči v době třicetileté války. Kniha je založena na dlouholetém autorově pramenném výzkumu, díky kterému jsou osudy jednotlivých příslušníků pernštejnského rodu podány čtivou formou v kontextu národních i evropských dějin. Text předchozích dvou vydání z let 1999 a 2012 autor rozšířil a doplnil o přehled nejnovějších výzkumů z posledních let, které významným způsobem rozšiřují naše znalosti o historickém významu posledních generací Pernštejnů v 16. a 17. století. Jejichž životní osudy byly úzce spjaty s Pardubickým krajem, kde se nalézaly hlavní rodové rezidence v Pardubicích a v Litomyšli.