VČM v Pardubicích – výstava Pernštejnské ženy a Evropa v Radě Evropy