Vojtěcha z Pernštejna připomene letos mnoho akcí

Letošní výročí 490 let od úmrtí Vojtěcha z Pernštejna je důvodem připomenout si tohoto šlechtice, který do našeho regionu přivedl mnoho renesančních stavitelů a umělců a přispěl k jeho celkovému rozvoji v první polovině 16. století. Iniciátory akcí jsou Pardubický kraj a město Pardubice, ale zapojeno je i mnoho dalších institucí.  Návrh programu najdete v záložce Program akcí 2024. Rok Vojtěcha z Pernštejna se koná pod záštitou Romana Línka, náměstka hejtmana Pardubického kraje, a Jiřiny Klčové, náměstkyně primátora Pardubic.