Vzpomínka na Viléma z Pernštejna zazní z jeho kostela

Koronavirus sice posunul hudební vzpomínku na Viléma z Pernštejna, která se nemohla uskutečnit v 500. výročí od jeho úmrtí, ale nakonec organizátoři Pardubického hudebního jara nabídnou milovníkům hudby i historie Rekviem za Viléma ve streamu přímo z kostela, který Vilém založil, a to v premiéře 29. dubna od 19 hodin. Pustit si ho můžete na odkazu na stránkách www.pardubickehudebnijaro.cz.

„Koncert je už natočený, což nebylo zrovna jednoduché zorganizovat. Účinkuje v něm soubor Cappella Mariana s uměleckým vedoucím Vojtěchem Semerádem. Jeho členové se sešli po různých karanténách i s náhradníkem, který musel za nemocného člena přijet až z Vídně. Natáčení mělo krásnou atmosféru malého perštejnského kostela vedle školy bratranců Veverkových v Pardubicích. Jeho akustika nádherně seděla právě této dobové hudbě,“ řekl Roman Línek za organizátory programu 500 let renesance ve východních Čechách.

Pernštejnský kostel

Místo vzpomínkového koncertu na Viléma z Pernštejna je příznačné. Kostel sv. Jana Křtitele byl založen právě tímto význačným šlechticem pro utrakvisty (kališníky), a to na den svatého Václava roku 1510. Jeho součástí byl i špitál pro 5 osob a jednoho opatrovníka. Zároveň zde měli být pochováváni veškeří zemřelí obyvatelé z města i předměstí. Kněz pod obojí při tomto kostele dostal od Viléma z Pernštejna v roce 1520 do užívání dvorec za špitálem.

Roku 1532 přenesl Vojtěch z Pernštejna farní kostel k sv. Bartoloměji, protože kostelík sv. Jana Křtitele již nemohl pojmout všechny pardubické vyznavače pod obojí. Dnešní vzhled získal díky dostavbě v letech 1563-1570, kterou provedl místní stavitel Václav Všetečka. Ten je také autorem kostnice, na jejíž základech vyrostla v roce 1788 nová zvonice kostela se třemi zvony včetně jednoho pernštejnského z roku 1506.

Kostel má jednu loď, na níž navazuje čtyřboký presbytář se sakristií na severním nároží. Celý areál byl opraven v roce 1881 a znovu restaurován v letech 1938-40. Dodnes se tu dochovalo několik renesančních náhrobků z 16. a 17. století. Více podrobných informací najdete o tomto kostele například na: www.turistika.cz/mista/kostel-sv-jana-krtitele-v-pardubicich/detail

Festival Pardubické hudební jaro už druhým rokem přichází o příjem ze vstupenek. Streamuje pouze několik vybraných koncertů a ty musejí být dotovány, u většiny dalších koncertů se jedná o náhradních termínech. „Budeme rádi, když nás příznivci krásné hudby budou chtít v této pro kulturu těžké době podpořit zakoupením virtuální vstupenky. K tomu jsme založili transparentní účet: 297456761/0300, kde uvítáme jakoukoliv pomoc,“ konstatoval umělecký ředitel festivalu Josef Krečmer.

Dochované renesanční náhrobky kostele sv. Jana Křtitele:

U oltáře Rodiny Páně, resp. sv. Anny, je náhrobek malovaný černými barvami Jiříka a Zikmunda, synů pardubického důchodenského písaře Matěje Gruffta, představující 2 děti klečící u oltáře před křížem a zbožně se modlící. Pochází z roku 1580 jako blízký náhrobek z červeného mramoru s erbem jelena. V presbytáři se nachází dvojice náhrobních kamenů. První je z roku 1582 a patří Anně, dceři pardubického děkana Matěje Brodského. Druhý z roku 1569 patří Matyáši Levhartickému z Levhartic. Na vnější zdi je řada náhrobků: Zikmunda Karlackého z Buzan z roku 1536; Emerenze Stampichena z roku 1603; dcery hlinského měšťana Marie z roku 1620; kněze Kropatického Třebíckého z roku 1644; 5 synů a 1 dcery Matěje Gruffta, jež zemřely v letech 1578, 1580, 1582 a 1583; Jakuba Bedřicha Kropáče z roku 1616; písařovy dcery Anny z roku 1628; Heinricha von Falkenhayna z roku 1645; Jaroslava Jetřicha, syna rytíře Jana Jiřího Reymanna ze Strašic z roku 1630; Anny, manželky pardubického měšťana Václava Boukala z roku 1547; měšťana Karla Králodvorského z roku 1605; Evy, manželky hejtmana Jiříka Adelsbacha z Damsdorfu z roku 1627 atd.