Závěrečná zpráva o průzkumu hrobky Vojtěcha z Pernštejna v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích

V roce 2019 se v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích uskutečnil průzkum hrobek pod podlahou kněžiště pomocí mikrokamer. Spolek Naše historie, který ho prováděl, poskytl našemu webu u příležitosti 490. výročí úmrtí Vojtěcha z Pernštejna závěrečnou zprávu z průzkumu. Najdete ji v záložce Průzkum hrobky.

Hlavní závěry průzkumu shrnul archeolog Jan Frolík: „Zjištěný stav uvnitř obou hrobek můžeme stručně popsat jako lepší, než byl očekáván. V hrobce Vojtěcha z Pernštejna bylo pohřbeno více jedinců, jak odpovídá historickým údajům. Přesný počet nelze potvrdit, protože situaci ostatků pohřbených, tj. i jejich počet, překrývá změť prken z rozpadlých rakví. Není však v rozporu s předpokladem tří pohřbených členů pernštejnského rodu (Vojtěcha z Pernštejna (*1479–1534), jeho dříve zemřelé první manželky Markéty Kostkové z Postupic (†1515) a jejich syna Ludvíka (*1506 – †1526) pozn. red.). Pozůstatky rakví se nacházejí převážně v jedné polovině hrobky, ve druhé je hromada zřejmě různorodého materiálu. Vzhledem k jeho objemu soudíme, že jeho část (převážnou) tvoří stavební suť. Z toho lze vyvodit, že původní situace byla v minulosti narušena. Stav a umístění rozpadlých rakví však ukazuje, že tato část situace je zřejmě intaktní. Přehledná je situace v hrobce Žofie Těšínské. I zde nacházíme na podlaze hrobky vrstvu stavební suti a na ní menší části rozvalené rakve. Větší část rakve se uchovala v původní pozici a lze v ní identifikovat zemřelého v relativně dobře zachovaném oděvu a se šperky. Kosterní ostatky a díly malé rakve ukazují, že se zde nacházel ještě další – nejspíše dětský – pohřeb.“